Prawo jazdy grupy C jest dokumentem przeznaczonym dla określonej kategorii kierowców.

Kurs prawa jazdy kategorii C jest dokumentem który przeznaczony dla określonej grupy kierowców. Na kurs prawa jazdy kat c Warszawa zapisują się te jednostki, które chciałyby kierować pojazdami o masie powyżej trzy i pół tony. Umożliwia to podniesienie kwalifikacji zawodowych a także otwiera możliwość wymarzonej ścieżki zawodowej w sporej ilości przedsiębiorstwach. Polskie prawo dokładnie określa, kto może uczestniczyć najpierw w szkoleniu, a potem również egzaminie. Wyznacza również zasady organizacji kursy dla kierowców a także ściśle określa umiejętności, jakie kierowcy powinni zyskać, jeżeli nauka ma zostać uznana za zakończoną sukcesem. Pisząc o wymogach, jakie musi spełnić każdy kandydat na kierowcę tej kategorii, przeważnie zwraca się uwagę na kryterium wiekowe. Mamy tu do czynienia z samochodami, których kierowanie powiązane jest z wielką odpowiedzialnością, nic więc zaskakującego, iż mówimy o kursie, przed którym oczywiście nie powinny stawać osoby bardzo młode. Minimalny wiek to dwadzieścia jeden lat, choć sam kurs jest możliwość rozpocząć 3 miesiące wcześniej. Wiek ten może zostać obniżony do osiemnastu lat, choć w tym przypadku od takiej osoby oczekuje się tak zwanego kursu umiejętności wstępnej. Osoby zainteresowane kierowaniem pojazdów ciężarowych nie powinni posiadać także ciężkich problemów z swoim zdrowiem. Kursantom przeważnie bardzo trudno jest obiektywnie oszacować, o jakich problemach zdrowotnych jest mowa, konieczne jest więc posiadanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego. W przeciwieństwie do prawa jazdy kategorii B, należy uzyskać również orzeczenie od psychologa.

Dodaj komentarz